Du er her:

Om skolen

Østbyen skole er en 1. -7. trinn skole som ligger i sentrum av Bodø.

Østbyen skole har cirka 300 elever fordelt på 1.- 7. trinn, og vi har ei mottaksgruppe. På skolen jobber det cirka 40 ansatte, og de ansatte på skolesvømmingen/Badeland tilhører Østbyen skole.

Skolen ligger i østre del av Bodø sentrum med kort vei til blant annet Rensåsparken, Bodøsjøen friluftsmuseum, Galleri Bodøgaard, flymuseet, Nordlandsbadet og Nordlandshallen. Dette er vårt nærmiljø, og vi bruker områdene aktivt i undervisningen.

Som skole i Bodø kommune er vi en skole for fremtiden. Bodøskolen utvikler i samarbeid med heimen kunnskapsrike, modige, trygge og ansvarsfulle mennesker som kan fungere sammen i et samfunn i forandring, et samfunn som de er med på å bygge (Skolestrategien 2012-2015).

Vår pedagogiske plattform – «Vi vil»:

·         være en skole der alle er deltagende gjennom samhandling og aktivitet.

·         legger vekt på at alle er enestående, verdifulle, og selvstendige.

·         at alle skal bli sett, hørt og verdsatt for den de er og det de gjør.

Skolen har tradisjon for å jobbe godt med kreativitet og elevaktive læringsmetoder, blant annet i Kunst & håndverk. Vi har implementert DKS i våre planer, i tillegg deltar skolen i «Bodøpiloten» et samarbeid mellom Nasjonalt senter for kunst & kultur, Nordland Fylkeskommune og UIN. Skolen bærer preg av flotte elevproduksjoner på fellesområder og i klasserom.

Østbyen skole jobber systematisk med de grunnleggende ferdigheter, også IKT i alle fag. Vi har et nyopprustet datarom og digitale tavler på alle klasserom.

De siste årene har vi jobbet med klasseledelse, å skape et positivt læringsmiljø hvor elevene kan konsentrere seg og bli motiverte for læring og utvikling. Vi vil ha sosialt kompetente elever, som viser omsorg og respekt. «Trivselslederprogrammet» bidrar også til dette.

Vi har vært «Grønt Flagg»-skole siden høsten 2007. Vi vil skape miljøbevisste elever, som har respekt for naturen og ser den som en ressurs.

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail