Du er her:

Skolehelsetjenesten ved Østbyen skole

Skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig tilbud for deg som er elev i grunnskolen og videregående skole. Vi jobber for å fremme god helse og trivsel, vi gir veiledning, foretar helseundersøkelser, gir vaksiner og tilbyr oppfølging ved behov. Helsesøster har taushetsplikt. Vi samarbeider bredt tverrfaglig og kan hjelpe med å finne veien videre og eventuelt henvise ved behov. Helsesøster har åpen dør for alle elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss.

Alle vil i løpet av første klasse få innkallelse til skolestartundersøkelse. Ta gjerne kontakt med helsesøster ved behov for kontakt tidligere.
 

Helsesøster Elin S. Nillsen     

Helsesøster Elin S. Nilssen

Kontortid:
Mandag - torsdag og enkelte fredager 08:30 - 15:00

Helsesøsters kontor ligger i skolens administrasjonsfløy, 1. etg

Tlf: 75 55 76 26 / 974 73 526
Mail: elin.s.nilssen@bodo.kommune.no