Du er her:

 • SFO -Skolefritidsordningen i Bodø kommune

  Hva tilbyr vi? Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4.trinn, eller til plassen sies opp. Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden; - gi barna omsorg, utvikle deres sosiale kompetanse, legge til rette for fysisk aktivitet, lek, kunst, kultur og kreativitet.

 • SFO

  VELKOMMEN TIL ØSTBYEN SFO

  Dagsrytme ved Østbyen sfo Åpner daglig klokken 07.15 Barna kan gjerne spise medbrakt frokost fram til 08.15. SFO tilbyr drikke(vann)

 • SFO

  SFO inviterer til en uhøytidelig kaffe kopp og en kakebit

  Fredag 20 januar mellom klokken 14.30 -15.30 Velkommen

 • SFO

  Henting SFO

  Alle barn på SFO må være hentet hver dag innen kl 16:30.

 • Østbyen skole

  Påmelding til sommer SFO 2019.

  Påmeldingsfristen er satt til 26.04.2019.