Du er her:

Østbyen skoles mottak.

articleimage

Når barn kommer til Norge, skal de gå på skole her. For barn som har et annet morsmål enn norsk, er Østbyen skole og Hunstad barneskole mottaksskoler. De tar imot barn i alderen 3.-7. trinn. Er de eldre, skal de til Bankgata ungdomsskole. Barn på 1.- 2. trinn plasseres direkte på sin nærskole.

Etter inntil ett år med intensiv norskopplæring i mottaksklassen, samtidig som de også tilhører en ordinær klasse, går de over til kun ordinær klasse. Mange av mottakselevene tilhører Østbyen skole og fortsetter her, andre blir overflyttet til den skolen de har i sitt nærområde.

I mottaket jobber vi med å lære elevene ord, begreper og formuleringer som er nyttige i den daglige tale. Vi jobber også med det norske alfabetet og med norske lyder. Vi har egen lesebok med tilhørende arbeidshefter, men mye av undervisningen er muntlig og gjerne med praktiske oppgaver.

Mottaksgruppa består av fra seks til tolv elever fra 3.-7. trinn. De er på mottaket de tre første timene hver dag. Den resterende undervisningen er de sammen med sitt ordinære trinn.

Det er to voksne som jobber på mottaket, en lærer og en miljøterapeut. I tillegg har vi et godt samarbeid med tospråklige lærere som kommer til skolen og hjelper elevene med ulike fag på sitt språk.