Du er her:

Leseveileder

Østbyen skole har lesing som et av sine satsningsområder. Skolen har egen leselærer og to leseveiledere.

Vi jobber for:

·        systematisk leseopplæring

fra 1. trinn

·        å styrke leseferdighetene til den enkelte elev

·        å bedre leseforståelsen

·        å sikre god leseflyt

 

Hvorfor høytlesing:

·         skaper gode relasjoner

·         utvikler språkkompetansen,  bedrer ordforrådet og øker begrepsforståelsen

·         åpner for gode samtaler

·         utvikler fantasi og nysgjerrighet

·         kan være med på å øke barnets konsentrasjonsevne

·         øker leselysten til barnet

Tips til deg som forelder:

·        å lese høyt for barnet ditt

·        å samtale med barnet ditt om det du leser

·        å samtale hjemme om skoledagen

·        ha bøker av ulike sjangre tilgjengelig – hvilke interesser har barnet ditt?

·        å skape interesse for ord og bokstaver gjennom det å se på eget navn, familiemedlemmers navn, skilt, logoer ol.

·        å øve på å rime, lage tøysevers og å leke med ordene

·        å gå på ordjakt – se på skilt og logoer, og bevisstgjøre at lyd og bokstav henger sammen

·        å øve på å skrive navnet sitt

·        å øve på å svare i fullstendige setninger

·        å bruke biblioteket