Du er her:

Grønt Flagg

articleimage

Grønt flagg

Østbyen skole startet opp med Grønt Flagg i 2007, og har siden da vært en Grønt Flagg-skole som er opptatt av miljø.

Etablert praksis på Østbyen skole

 • Kildesortering av søppel

Skolen startet med kildesortering i 2007. Vi har etablert søppelstasjoner på skolens område. Dette var Grønt Flaggs satsningsområde i 2007/08.

 

 • Miljøelever

Skolen startet med miljøelever i 2008. Hvert trinn har ansvaret for det fysiske miljøet på skolen ute og inne. Oppgaven består i å holde disse områdene ryddige. Dette var Grønt Flaggs satsningsområde i 2008/09.

 

 • «Petter Puls»

Mellomtrinnet deltar på «Petter Puls», som er Nasjonalforeningens verktøy for å jobbe helsefremmende i skolen. Petter Puls er lekent og praktisk, og lærer barn om sammenhengen mellom kropp, helse og livsstil.

 

 • «Gjenglemte klær – gjenbruk»

FAU har ansvaret for å legge frem gjenglemte klær –og ting to ganger i året. Det som ikke blir hentet innen skoleåret er over blir gitt videre til Iris, som videreformidler det.

 

 • «Gå til skolen-aksjon»

Skolen er med på den årlige aksjonen, der elever og lærere oppfordres til å gå eller sykle til skolen. Hvert trinn fører egen registrering.

 

 • «Kjøring til skolen – trafikksikkerhet»

Foreldrene oppfordres til å sette av elevene i skolens sidegater for å minke trafikken rundt skolen. Parkeringsplassen til lærerne er gjort om til «dropp-sone», for å øke trafikksikkerheten.

 

 • «Omvendt adventskalender»

Hvert år samler elevene inn penger og gir til et veldedig formål. Hvert trinn har en fast organisasjon de donerer penger til, som er nasjonal og internasjonal.

 

 

 • «Samarbeid med 4H-gården – økologisk skolehage»

Dette er et prosjekt som er satsningsområdet på 3. og 4. trinn, der elevene lærer om gårdsbruk og dyrking av jorda.

 

 • Energisparing ved skolen (nye panelovner, og sentralstyring av rom temperatur, nye elevtoaletter med vannsparing, leie for utleie av skolen på ettermiddager og helger).

 

 • «Miljølekse/miljøtips»

Skolen har ukentlig miljølekse som er felles for alle trinn. Her fokuserer vi på de daglige valg vi foretar oss for miljøet. Elevene skal gjøre dette i samarbeid med hjemmet. Dette var satsingen for Grønt flagg 2013/2014.

 

 • «Trivselselever»

Trivselsledere skal dra i gang leker og organisere aktiviteter i friminuttene. I tillegg til økt fysisk aktivitet, bidrar dette programmet også til økt samhold blant elevene på tvers av trinnene. Dette var satsingen for Grønt flagg 2013/2014.

Miljøråd ved skolen

 • Rektor: Linda Pettersen
 • En elevrepresentant: Leder for elevrådet
 • En foreldrerepresentant fra FAU: Til valg
 • En fra renhold: Sado
 • Vaktmester:
 • En fra SFO: Bente Kristensen
 • Lærer: Hilde Jakobsen